Ary Kencana – Kutang Rerama


  C        Em
Sujatine, dewek beline,
  F       G
tusing ja dadi hati
Am         Em
Ngalahin ragan adine,
   F         G
rikala adi, nyaratang beli
 Am          Em
NangAing, hatin beline,
   F    G C
suba kadung sakit
   Am        Em
Nguda adi dadi, ngeraosketo,
F              G
ngorahang takut, yen kutang rerama

**
 C          Em
Uli munyin adine ento,
  F         G
to nyinayang ragan adine,
Am          Em
sing bani lakar nagtagin,
  F            G
tis panese, hidup ngajak beli
 Am         Em
Ento, ngranayang beli,
   F    G C
kimud teken dewek
     Am        Em
Apa buin ane lakar saratang,
F      G     C
yen adi suba ngeraguang beli

 F   G   C    Em  Am
Kudang tiban, kaden tresnane majalan,
F     Dm      G
pegat nyambung ke lara-lara
 Am
aaaaaaaaaEm       F       G
Nnging pamuputne, dadi buka kene

Am             Em
Enyen ke ane pantes salahang
F       G      C
Enyen ke ane lakar pelihang
Am           Em
Mirib ke pelih i raga jak dadua
F      G          C
Apa ulian reramane, sing taen nerima

Please rate this chords

Your page rank:

Other People See