Slank – Aktor Intelektual


 Intro : F..F-F-D#
        F..F
ku ingin menangis
               F
lihat disana-sini
                     Bb
apa yang sedang terjadi?
            F
rakyat terinjak diinjak!!!F
ini suasana ini
             F
dan keadaan ini
             Bb
memanaskan hati ...
                    F
aku tersentak tersentak !G5  F5   D5 C5 D5 F
apa yang ku La ku kan
    G5 F5 D5 C5  D5  F
apa i  ni be lum per lu
     G5  F5 D5 C5 D5 F
haruskah ku di am sa ja
    G5 F5 D5 C5  D5  F
apa ju ga Be lum per luIntro : F-F-D#
        F..F
untuk kepentingan pribadi
                F
dan memperkaya diri
           Bb
enggak peduli ..
            F
rakyat terdesak didesak !      G5   F5 D5 C5  D5 F
untuk membeli ba han ba han
  G5   F5   D5 C5 D5  F
yang sangat di bu tuh kan
G5    F5 D5 C5  D5 F
terkunci da lam gu dang
       G5    F5   D5  C5 D5 F
dengan harga yang gak ke ba yang   F
banyak cina melarat
              F
apes kena disikat
          Bb
kadang seumat..
            F
percaya akhirat nasionalisme kuat  F
kadang cina yang nekat
             F
jadi konglomerat
                 Bb
mengambil uang rakyat ..
                 F
banyak bank terjerat di jeratG5  F5      D5 C5   D5 F
mereka yang pa ling de kat
G5   F5  D5  C5 D5 F
sama ok  num pe ja bat
 G5    F5   D5 C5   D5  F
yang sering ba nyak nyu na
G5   F5 D5  C5  D5  F
duit ha ram pu nya rak yatF-F-D#
     habis diembat
F-F-D#
     tapi selamat..F....   F
dendam lama terpendam
                  F
sama orang keturunan
                  Bb
dan semakin menggeram
               F
lakukan penjarahan bahkan perkosaan    G5     F5  D5  C5  D5  F
apa memang den dam ter pen dam
     G5 F5  D5 C5 D5 F
sama sa nak ke tu ru nan
       G5    F5 D5 C5 D5 F
Siapa yang cari ke un tu ngan
G5   F5  D5 C5  D5 F ...
di dalam ke sem pi tan  F
awas kita cuma ditunggangi
                     F
intelektual yang ambisi
              Bb
memancing anarki ...
          F
demi revolusi revolusiG5    F5   D5 C5 D5 F
masih kita di je ja li
  G5     F5  D5  C5 D5  F
dengan penuh jan ji jan ji
G5    F5 D5 C5  D5  F
kalau i  tu ter ja  di
       G5   F5   D5 C5  D5 F
rakyat juga yang di kor ba ninF-F-D#F-F-D#
     cuma ditunggangi
F-F-D#
     intelektual ambisi
F-F-D#F......
"Astaghfirullohal Adzim Allahu Akbar
begitu jahatnya bangsaku
begitu kejamnya rakyatku
kemana keramahtamahan bangsaku
kemana? Kemana perginya? Allahu Akbar    F
dan ku tak sabar lagi
                   F
tak bisa menahan lagi
          Bb
untuk beraksi ...
         F
aku tergerak tergerak"G5    F5   D5 C5 D5 F
harus kah aku la ku kan
 G5  F5 D5 C5   D5  F
apa ini me mang per lu
G5    F5 D5 C5 D5 F
harus a  ku la ku kan
 G5    F5 D5 C5   D5  F
karna ini me mang per lu F
aku terlalu emosi 'aku harus hadir'
                  F
gak bisa menahan diri
           Bb       F
untuk bergerak bergerakG5  F5   D5 C5  D5 F
ini ling ka ran se tan
G5    F5 D5   C5  D5  F
harus ba nyak ber kor ban
G5    F5   D5 C5  D5 F
masuk ling ka ran se tan
G5     F5   D5 C5 D5  F
banyak yang ja di kor banF-F-D#
     bergelimpangan
F-F-D#
F-F-D#
     darah di pinggir batu  
Please rate this chords

Your page rank:

Other People See